Marathi sex Incest sex Sister sex

Discover endless marathi sex story and novels. Browse marathi sex stories,hindi adult, Marathi katha,erotic stories. Visit pddspb.ru
User avatar
rajkumari
Platinum Member
Posts: 1095
Joined: 22 May 2016 03:53

Re: Marathi sex Incest sex Sister sex

Unread post by rajkumari » 24 Feb 2017 04:42

"तुला खरोखरच इतके मला झवावेसे वाटते का?" तिने मला विचारले."आता तुला काय सांगू, ताई? तुझ्या पुच्चीत लंड घालायला मिळावा यापेक्षा मोठे कोठले सूख नाही असे मला वाटत असते," मी तिला म्हणालो, "तुझ्याकडून मला सगळे सुख मिळाले फक्त झवायचे सुख सोडून आणि माझी ती एकच इच्छा बाकी आहे. माझे कोणाही मुलीबरोबर संबंध नाहीत तेव्हा दुसऱ्या कोणाकडून झवण्याचे सुख घेण्याचा प्रश्नच येत नाही आणि तूच एक अशी आहेस जिच्याकडून मला हे सुख मिळू शकेल. तेव्हा प्लिज, ताई! एवढे एकच सुख मला तू दे! मग मी काही तुझ्याकडे मागणार नाही.""अरे असा काकुळतीला येवून काय बोलतोस, सागर! इतकी माझी मनधारणी करायची गरज नाही रे, राजा! तुला खरे सांगू का? मघाशी तुझा लंड माझ्या पुच्चीत थोडासा घुसलाच होता तेव्हा मला पण फार इच्छा होत होती की धक्का देवून तुझा पुर्ण लंड आत घ्यावा. जेवढी तुला मला झवण्याची आसक्ती आहे तेवढीच आसक्ती मला मघाशी वाटत होती, उलट जास्तच."काय सांगतेस, ताई? खरच तुला पण माझ्यासारखीच झवण्याची आसक्ती वाटते?" मी संगीताताईला आश्चर्याने विचारले."हो रे, माझ्या राजा! तु मला विचारले की मी नाही म्हणत असे पण गेले कित्येक दिवस मला पण तसे वाटू लागले होते. मला कळत होते की आता तुला जास्त तरसवत ठेवण्यात काही अर्थ नव्हता कारण तुला तरसवताना मीही तरसत होते. आपल्याला बऱ्यात वेळा अशी संधी मिळत होती की जेव्हा आपण झटपट करू शकलो असतो पण मला आपली झवण्याची पहिली वेळ ही अविस्मरणीय असावी असे वाटत असे. उगाच घाईघाईत आणि कोणी आपल्याला डिस्टर्ब करेल ही भिती मनात ठेवून करण्यात काही अर्थ नव्हता. आत्ताच मघाशी बघ ना... त्या शेजारच्या बाईने आपल्याला येवून डिस्टर्ब केले की नाही? जर तू माझ्या पुच्चीत लंड घातला असता व मी तुला झवायला दिले असते तरी आपल्याला थांबावे लागले असते.""बरोबर बोललीस तू, ताई! आपला उगाच हिरमोड झाला असता त्याने. मला पण आपली पहिली वेळ एकदम फुरसतमध्ये व्हावी असे वाटायचे म्हणूनच मी तुला जास्त फोर्स करत नव्हतो. पण आता आपल्याकडे चांगले दोन तीन दिवस आहेत जेव्हा आपण एकटेच असू आणि आपल्याला या एकांताचा फायदा घेतलाच पाहिजे. आता मला जास्त धीर धरवत नाही, ताई!" मी तिला अगतिकपणे म्हणालो."मला माहित आहे रे, सागर!" हलकेच माझ्या गालावर प्रेमळपणे चापट मारत संगीताताई म्हणाली, "मला पण आता धीर धरवणार नाही. पण आत्ता एवढ्यात आपण नको करूया. रात्रीची वेळ अगदी योग्य आहे कारण त्यावेळी आपल्याला डिस्टर्ब करायला कोणीही येणार नाही आणि पुर्ण रात्र आपण झवण्याची मजा करू शकतो.""मग आता राहिलेल्या दिवसात काय करायचे, ताई?" मी तिला प्रश्न केला पण उत्तर मीच दिले, "राहिलेला दिवस आपण मजा करत घालवूया, ताई. आपण पिच्चर बघायला जायचे का? पिच्चर नंतर आपण बाहेरच रेस्टारंटमध्ये जेवूया.""चांगली कल्पना आहे, सागर! आपण संध्याकाळी बाहेर पडूया. मी थोडी शापींगही करेल मग.""कसली शापींग, ताई?" मी कुतूहलाने विचारले."माझ्या लाडक्या भावासाठी काहितरी खास...." ताईने चिमटीत माझा गाल पकडत लाडात म्हटले "एकदम प्लेजंट सरप्राईज!""वाऊ! तुझे ते ’सरप्राईज’ पहाण्यासाठी मी आसुसलेला असेल, ताई" मी अधीरतेने म्हटले."त्यासाठी तुला रात्रीपर्यंत वाट पहावी लागेल, सागर.... चल! आता आपण काही तास चांगली झोप घेवूया म्हणजे रात्रभर आपल्याला चांगली मजा करता येईल."असे म्हणत संगीताताई दिवाणावर आडवी झाली. मीही तिच्या बाजूला झोपलो. मला तर रात्री होणाऱ्या मजेच्या कल्पनेने झोप लागत नव्हती पण केव्हातरी मला झोप लागली. नंतर आम्ही साडेचार पाचच्या दरम्यान उठलो आणि बाहेर जाण्यासाठी तयार झालो. संगीताताईने टाईट फिटींगचा स्लीवलेस सलवार कमीज घातला होता व तिच्या कमनीय शरीराची वळणे त्यातून उठून दिसत होती. सहसा असा ड्रेस ती आई, बाबांसमोर कधी घालत नसे पण ते नव्हते म्हणून तिने तो घातला होता. माझी नजर वारंवार तिच्या भरगच्च छातीवर व गोल भरीव नितंबावर जात होती.नंतर आम्ही टॅक्सीने कुलाब्याला गेलो. तेथील शापींग एरीयात आम्ही उतरलो. संगीताताईने मला म्हटले की तेथून जवळच असलेल्या इंग्लीश सिनेमा थिएटरमध्ये जावून तिकीट काढ व तिची वाट पहा तोपर्यंत ती तिची ’सरप्राईज’ शापींग करून येते. मी रमत गमत सिनेमा थिएटरवर आलो व खास करून कार्नर सीट मागून आमची दोन तिकीटे काढली. शो चालू व्हायला तसा बराच वेळ होता. साधारण अर्ध्या तासानंतर संगीताताई आली. तिच्या हातात दोन शापींग बॅगा होत्या. मी तिला मिश्कीलपणे विचारले की तिने काय खरेदी केले आहे तर थोडेसे लाजतच तिने म्हटले की रात्रीपर्यंत वाट पहा मग कळेल मला काय आहे ते.नंतर आम्ही थिएटरमध्ये गेलो व तो इंग्लीश सिनेमा आम्ही पाहिला. त्या सिनेमात एक दोन ’हाट सीन’ ही होते जे पाहून मी गरम झालो होतो. पुर्ण वेळ मी माझा हात संगीताताईच्या मांड्यावर फिरवत होतो. जेव्हा जेव्हा मी हात तिच्या मांड्यामध्ये तिच्या जांघेवर न्यायचो तेव्हा तेव्हा ती माझा हात गुपचूप बाजूला करत होती. सिनेमा संपल्यानंतर आम्ही एका चांगल्या रेस्टारंटमध्ये जेवायला गेलो. जेवण झाल्यानंतर संगीताताईने म्हटले की आपण चालत जरा गेटवे आफ इंडीया जवळ जावूया म्हणजे जेवण व्यवस्थित जिरेल. आम्ही मग तेथे गेलो व थोडा वेळ फेरफटका मारू लागलो. मध्ये मध्ये मी तिला घरी जावूया म्हणून बोलत होतो पण ती मुद्दाम टाईमपास करत होती असे म्हणत की आपण उशीरा घरी गेलेले बरे म्हणजे शेजारची लोक झोपलेली असतील. शेवटी एकदाचे अकराच्या दरम्यान आम्ही घरी आलो.घरात आल्यानंतर सगळ्यात पहिले मी दारे खिडक्या व्यवस्थित लावून घेतल्या. संगीताताईने मला अंघोळ वगैरे करून फ्रेश व्हायला सांगितले. तिने मला अंघोळीसाठी पाणी गरम करून दिले आणि मी छानपैकी अंघोळ वगैरे करून फ्रेश झालो. कंबरेला टावेल गुंडाळून मी बाहेर आल्यानंतर तिने शापींग केलेल्या बॅगा उचलल्या व किचनमध्ये जात मला म्हणाली की आता ती अंघोळ वगैरे करून फ्रेश होवून आमच्या रात्रीच्या ’सरप्राईज’साठी तयार होते. मला डोळा मारत तिने किचनचा दरवाजा लावून घेतला. मी मग अंडरवेअर न घालता फक्त माझी शार्ट घातली व वर उघडाच राहिलो. नंतर मी दिवाणावर बसून टिव्ही पहात संगीताताईची वाट पहात बसलो.जेव्हा ती तयार झाली तेव्हा तिने किचनमधून मला हाक मारत म्हटले की ती बाहेर येत आहे. पुढच्याच क्षणी किचनचा दरवाजा थोडा उघडला आणि तिने आपले डोके बाहेर काढत माझ्याकडे पाहिले. माझ्याकडे बघून ती मादकपणे हसली आणि म्हणाली,"आर यू रेडी फार माय ’सरप्राईज’, सागर?""ओह येस, ताई!" मी अधीरतेने म्हटले."देन! हिअर ईट इज..... आज मी हे खरेदी केले.... माझ्या लाडक्या लहान भावासाठी...."असे म्हणत संगीताताईने दरवाजा पुर्ण उघडला आणि ती बाहेर माझ्यासमोर आली. जेव्हा मी तिला पाहिले तेव्हा माझा श्वास रोखला गेला आणि थक्क होवून मी तिच्याकडे पहात राहिलो.संगीताताईने एक काळा गाऊन घातला होता जो इतका तोकडा होता की जेमतेम तिने घातलेली पँटीज झाकत होता. पायात तिने फिशनेटची स्टाकींग्ज घातलेली होती जी तिच्या अर्ध्या मांड्यांपर्यंत होती. गाऊनचे मटेरीयल इतके पारदर्शक आणि तलम होते की त्याच्या आत घातलेली तिची लेसी ब्रेसीयर आणि लेसी पँटीज स्पष्ट दिसत होती. तिने हाय हिल्सच्या काळ्या सँडल घातल्या होत्या ज्याने ती चांगलीच ऊंच वाटत होती. चेहऱ्यावर तिने नेहमीपेक्षा जास्तच मेक.अप केलेला होता आणि ओठावर तिने लालचुटूक लिपस्टीक लावलेली होती. एकूणच माझी बहिणीचा गेट.अप इतका सेक्सी आणि मादक दिसत होता की मी त्याचे वर्णनही करू शकत नाही."ओह माय गाड.... काय दिसतेस तू, ताई! मी स्वप्न तर बघत नाही आहे ना, ताई?""तुला स्वप्न बघायची गरज नाही आता, सागर! कारण तुझ्यासाठी मी येथे प्रत्यक्षात अशी उभी आहे. तुला आवडला का माझा हा ’सरप्राईज’ गेट.अप? प्रथमच मी असले काही घालत आहे." संगीताताईने हसत मला विचारले."तुला काय सांगू, ताई? अशा कपड्यात एखादी मुलगी मला प्रत्यक्षात बघायला मिळेल असे मला कधी वाटलेच नाही आणि खास करून माझी सख्खी बहिण? जेव्हापासून मी तुझ्याबद्दल कामूकतेने विचार करायला लागलो तेव्हापासून तुला असल्या ड्रेसमध्ये पहाण्याची मी स्वप्ने बघत होतो.""त्याची मला कल्पना आहे, सागर. जेव्हा मी तुझे ते मॅगेझीन पाहिले आणि तू मला म्हणालास की तुला असली लिंजरी आवडते तेव्हाच मी ओळखले की तुला मला या कपड्यात बघायला नक्कीच आवडेल. आणि माझी पण बऱ्याच दिवसाची इच्छा होती की सेक्सी लिंजरी घालायची. तेव्हा मी ठरवले की आजच्या आपल्या खास रात्रीसाठी आपण ही लिंजरी खरेदी करावी.""ओह, ताई! तू किती सेक्सी दिसतेस या लिंजरी मध्ये! असे वाटते तू कायम असेच रहावे आणि मी तुला बघत रहावे." मी भारावलेल्या नजरेने माझ्या बहिणीकडे बघत म्हणालो."ऐकायला खूप छान वाटते, सागर! पण प्रॅक्टिकली ते शक्य नाही रे, राजा! हे मी घातले आहे ते फक्त आजच्या रात्रीपुरते आहे किंवा फार फार तर पुढचे दोन तीन दिवस मी घालू शकते.""हो ग, ताई! मला माहित आहे ते.... पण नंतरही जेव्हा जेव्हा आपल्याला चांगला एकांत मिळेल तेव्हा तेव्हा तू ही लिंजरी माझ्यासाठी घालशील ना?""कदाचित! मी नक्की सांगू शकत नाही" संगीताताईने मिश्कीलपणे हसत उत्तर दिले."हो! मला माहित आहे, ताई... माझ्यासाठी तू नक्कीच घालशील" मी ठामपणे तिला म्हटले."हो रे, सागर!" संगीताताईने हसत पुढे म्हटले, "नक्की घालेल मी! या लाडक्या भावासमोर घालण्यासाठीच तर या बहिणीने ही सेक्सी लिंजरी आणलेली आहे. तुझ्यासाठी मी काहिही करेल, राजा! काहिही!""खरच, ताई? पण आत्ता मला फक्त तुला डोळे भरून पहायचे आहे, ताई! फक्त माझ्यासमोर अशी उभी रहा..."असे म्हणत मी संगीताताईला माझ्यासमोर उभी केली आणि मी तिचे निरीक्षण करू लागलो. मध्ये मध्ये ती फिरून मला तिची पाठची बाजू दाखवत होती. जवळ जवळ दहा मिनीटे मी तिला मागून पुढून न्याहाळत होतो. माझ्या बहिणीचे त्या सेक्सी लिंजरीमध्ये निरीक्षण करून मी कमालीचा उत्तेजित झालो होतो. उत्तेजनेने माझे शरीर कंप पावत होते. मी अधाशासारखा तिच्याकडे बघत होतो. माझे डोळे तिच्या मादक शरीरावर खिळले होतो, खास करून तिच्या उन्नत छातीच्या उभारावर!संगीताताईच्या ते लक्षात आले! ती थोडी मागे झाली आणि माझ्याकडे अतिशय मादकपणे बघत ती आपल्या गाऊनची रिबीन धरून त्याच्याशी चाळे करू लागली. त्या पारदर्शक काळ्या गाऊनला बटणे नव्हती तर दोन्ही बाजू छोट्या छोट्या रिबीनीने पुढच्या बाजूला बांधलेल्या होत्या. त्या रिबीनीशी चाळा करत ती म्हणाली,"मला माहित आहे, सागर... तुला माझ्या या गाऊनच्या आतली माझी लेसी ब्रेसीयर बघायची आहे. हो की नाही? तुला आपल्या बहिणीची या सेक्सी ब्रेसीयरमध्ये कसलेली छाती बघायची आहे. हो ना?""हो, ताई... हो! प्लीज! प्लीज! प्लीज! दाखव ना मला लवकर!" मी अगदी उतावळेपणे तिला म्हणालो. त्या कल्पनेने माझा लंड लोखंडासारखा कडक झाला होता व माझ्या शार्टमध्ये तंबू करून उभा होता.ती अजूनही रिबीनीबरोबर चाळा करत होती आणि मला तरसवत होती. मग हळु हळू तिने रिबीन ओढायला सुरूवात केली. एक एक करत तिने रिबीनीच्या सगळ्या गाठी ओढून सोडल्या आणि तिचा गाऊन उघडा झाला. अतिशय हळूवारपणे तिने गाऊनच्या दोन्ही बाजू आपल्या छातीच्या उभारावरून बाजूला केल्या. त्या पारदर्शक गाऊन मधून तिची ब्रेसीयरबद्ध छाती आधीही बऱ्यापैकी दिसत होती तरीही जेव्हा तिने गाऊन बाजूला केला तेव्हा तिचे उभार पाहून माझे डोळे चमकले.संगीताताईने घातलेली लेसी काळी ब्रेसीयर अर्ध्या कपाची होती व त्यातून तिची वरची अर्धी छाती आणि निप्पलचा बराचसा भाग दिसत होता. थोडा वेळ मला तिच्या त्या अर्धनग्न छातीचे निरीक्षण करून दिल्यानंतर ती वळाली आणि माझ्याकडे पाठ करून उभी राहिली. मान तिरकी करून ती माझ्याकडे बघून चावटपणे हसत होती. तसे माझ्याकडे बघत तिने गाऊनच्या दोन्ही बाजू धरल्या आणि गाऊन खांद्यावरून खाली सरकवला. एका सफाईदार हालचालीत गाऊन तिच्या हातातून खाली सरकला आणि तिच्या पायात लोळण घेवू लागला.आता संगीताताईचा मागचा पुर्ण भाग माझ्या नजरेसमोर होता आणि जे दिसत होते ते मला स्वप्नवत वाटत होते. तिची गोरी गोरी सपाट पाठ, त्यावर काळ्या ब्रेसीयरच्या पट्ट्या, नितंबावर कसलेली काळी पँटीज, स्टाकींग्ज घातलेले लांबसडक चिकने पाय, आणि हाय हिल्सची सँडल... सगळे कसे सेक्सी सेक्सी दिसत होते. तिरक्या नजरेने माझ्याकडे बघत तिने मादक स्वरात विचारले,"काय मग, सागर! कसे वाटतेय मला असे बघून? आवडले का बहिणीचे हे वेस्टर्न रूप?""ओह, ताई! जरा खाली येथे माझ्या लंडाकडे बघ म्हणजे तुला कळेल मला किती आवडले तुझे हे रूप ते. माझा लंड एवढा कडक कधी झाला नव्हता, ताई. तुला पाहून असे वाटते की माझे स्वप्न प्रत्यक्षात समोर उभे आहे."माझ्या बोलण्याची संगीताताईला मजा वाटली आणि ती खळखळून हसली. हसत हसत ती माझ्या जवळ आली आणि माझा चेहरा आपल्या ओंजळीत घरून तिने माझ्या ओठांचे एक मादक चुंबन घेतले. मग हसत हसत ती मागे झाली व माझ्याकडे पाठ करून उभी राहिली. हळुवारपणे तिने आपल्या डाव्या खांद्यावरील ब्रेसीयरच्या पट्टीत बोट घुसवत ती खाली सरकवली आणि नंतर उजव्या खांद्यावरील ब्रेसीयरची पट्टी खाली सरकवली. आता तिच्या ब्रेसीयरच्या पट्ट्या तिच्या हाताच्या कोपरावर पडल्या होत्या. नंतर माझ्याकडे तिरक्या नजरेने पहात ती म्हणाली,"माझ्या ब्रेसीयरचा हूक उघड ना, सागर!"मी थरथरत्या हाताने संगीताताईच्या पाठीवरील ब्रेसीयरचा हूक उघडला. मला वाटले ब्रेसीयरचा हूक उघडल्यावर तिची ब्रेसीयर खाली घसरेल पण ती घसरली नाही. ती पुन्हा माझ्याकडे वळली तेव्हा मला कळले की ब्रेसीयर का घसरली नाही ते. तिने हातांनी ब्रेसीयर तिच्या छातीवर धरली होती. अगदी हळुवारपणे तिने ब्रेसीयरचा कपडा आपल्या छातीच्या उभारावरून खाली सरकवायला सुरुवात केली. हळु हळू माझी बहिण आपली छाती आपल्या भावाच्या भुकेल्या नजरेसमोर नग्न करत होती. ब्रेसीयर आपल्या छातीच्या उभारावरून काढण्यास तिने जवळ जवळ दोन मिनीटे घेतली व तिने मला चांगलेच तरसवले.जरी माझ्या बहिणीची नग्न छाती पहाण्याची ती माझी पहिली वेळ नव्हती तरीही तिच्या त्या तरसवण्यात पहिल्या वेळेसारखी मजा होती. प्रत्येकवेळी तिची नग्न छाती बघताना एक वेगळीच उत्तेजना वाटत होती. आणि पुन्हा एकदा माझ्या डोळ्यासमोर माझ्या बहिणीची उन्नत छाती उघडी होती आणि त्याकडे बघून मी अक्षरश जिभल्या चाटल्या. ते बघून संगीताताई मादकपणे हसली व माझ्या डोक्यामागे हात ठेवून तिने माझे तोंड आपल्या छातीच्या दिशेने ओढले. जसे तिच्या छातीला माझ्या ओठांचा स्पर्श झाला तसे तिच्या तोंडातून सित्कार बाहेर पडला,"सस्स्स्स्स!! ओह, सागर! अगदी भरपूर वेळ घे.... आणि छानपैकी, व्यवस्थित चुंबत, चोखत माझ्या छातीची मजा लूट!"पडत्या फळाची आज्ञा मानल्यागत मी संगीताताईच्या छातीच्या उभाराचे चुंबन घेवू लागलो, जसे ओठांचे चुंबन घेतात तसे. मी माझे ओठ तिच्या स्तनाच्या वरच्या आणि बाजूच्या पुर्ण भागावर टेकवत टेकवत त्याचे चुंबन घेत होतो. ताईने आपल्या छातीचा उभार हातात धरला होता आणि ज्या भागावर तिला माझे चुंबन हवे होते तो भाग ती माझ्या ओठाजवळ आणायची आणि मी आवडीने त्या भागाचे चुंबन घ्यायचो. ताईच्या छातीचे चुंबन घेताना मला स्वर्गात असल्याचा भास होत होता. माझ्या बहिणीची छाती चुंबन्यात मी इतका मग्न होतो की मला माझ्या कडक लंडचा विसरच पडला."वाऊ! ओहहह.... काय.... दिसतोय.... तुझा....."संगीताताइच्या नशील्या आवाजाने मी भानावर आलो तेव्हा ती काय बोलतेय हे मी पाहू लागलो तर ती खाली माझ्या कडक लंडाकडे बघत होती जो माझ्या शार्टच्या वरच्या भागातून एक दिड इंच बाहेर आला होता. मला त्याची थोडी लाज वाटली आणि माझा लंड पुन्हा शार्टमध्ये घालण्यासाठी मी थोडा मागे झालो तर संगीताताई मला म्हणाली,"नको नको, सागर! थांब जरा! राहू दे त्याला बाहेर!"ते ऐकून मी थांबलो व थोडा मागच्या बाजूला झुकून बसून राहिलो. संगीताताईने नशिल्या डोळ्यांनी माझ्याकडे पाहिले आणि ती खाली वाकली व माझ्या कपाळावर तिने आपले ओठ ठेवले. मग तिने माझ्या डोळ्यांचे चुंबन घेतले व दोन्ही गालाचे चुंबन घेतले आणि शेवटी आपले ओठ माझ्या ओठांवर ठेवले. नशेत असल्यासारखे तीचे डोळे बंद होत होते आणि उघडत होते. हळु हळू तिने माझ्या ओठांचे उत्कट चुंबन घ्यायला सुरुवात केली आणि लवकरच ती जीभेने माझ्या तोंडातील लाळ चाटू लागली. मी तिला त्याच उत्कटतेने साथ देवू लागलो पण ती मागे झाली व चुंबन घेत खाली सरकू लागली.माझ्या गळ्याचे, खांद्याचे चुंबन घेता घेता संगीताताईने मला मागे ढकलले आणि मी हाताच्या कोपरावर मागे रेलून पडलो. तीसुद्धा माझ्या अंगावर रेलली आणि माझ्या खांद्यावरून चुंबन घेत माझ्या छातीवर आली. एक एक करत ती माझ्या छातीवरील निप्पलशी जीभेने खेळू लागली. मग माझे अंग चाटत चाटत ती अजून खाली सरकली. माझी बहिण तसे माझे अंग चाटत होती, चुंबत होती आणि त्याने मी वेडापिसा होत होतो. माझे डोळेही नशेत असल्यासारखे बंद होत होते आणि उघडत होते. उत्तेजनेने माझ्या लंडातून विर्याचे थेंब बाहेर पडत होते व माझ्या बेंबी खालील भाग त्याने ओला झाला होता.चाटता चाटता संगीताताई माझ्या बेंबीवर आली आणि नशिल्या डोळ्याने तिने वर माझ्याकडे पाहिले. मग माझ्याकडे तसेच पहात तिने जीभ बाहेर काढली आणि माझ्या बेंबी खालील भागावरील माझ्या विर्याचे पाणी ती चाटू लागली. तेथील विर्य चाटल्यावर तिने माझ्या लंडाच्या सुपाडा चाटायला सुरुवात केली. माझा लंड अजूनही माझ्या शार्टमध्ये होता तेव्हा मी माझी शार्ट खाली खेचली आणि माझा लंड मोकळा केला. जसा लंड मोकळा झाला तसा तो टणकन उभा राहिला. त्याचा फोर्स इतका होता की माझ्या लंडाच्या सुपाड्यावरील संगीताताईचे तोंडही त्याबरोबर वर झाले. मग तिने आपले तोंड उघडून माझा सुपाडा तोंडात घेवून हळु हळू दाब देत माझा पुर्ण लंड तोंडात घेतला. आपल्या तोंडाच्या पकडीत तिने माझ्या लंड गच्च पकडला होता व ती तो जोराने चोखत होती. वर होत तिने माझा अर्धा लंड बाहेर काढला आणि खालचा मोकळा भाग आपल्या मुठीत पकडत ती जोरात मूठ मारू लागली. मी पटकन तिचा हात पकडला आणि म्हणालो,"नको, ताई! तू असे केलेस तर पटकन माझे विर्य गळून जाईल. तू माझा लंड नुसता चोख ना! मला अजून थोडा वेळ तुझ्या तोंडाचे फिलींग माझ्या लंडावर अनुभवायचे आहे."पण संगीताताईने माझे ऐकले नाही व अजून जोरात ती माझ्या लंडावर मूठ मारू लागली. तसेच तिचा तोंडाने चोखण्याचा जोरही इतका वाढला की मी माझे सत्खलन रोखण्याचा कितीही प्रयत्न केला तरी माझ्या लक्षात आले की मी आता रोखू शकत नव्हतो."ओह ताई! आता नाही मी तग धरू शकत!"माझ्या गोट्यांचा स्फोट होईल असे मला भासू लागले आणि माझा लंडही प्रमाणाच्या बाहेर मोठा झाला होता. मी खालून माझी कंबर हलवून तिला इशारा दिला की पाणी सुटायची वेळ आली आहे आणि तिने माझा लंड अजून जोरात चोखला. आणि माझा स्फोट झाला! एका मागोमाग एक विर्याच्या पिचकाऱ्या माझ्या बहिणीच्या तोंडात उडाल्या. तिने सगळे विर्य घश्यात गिळून घेतले. शेवटच्या दोन तीन पिचकाऱ्या तर तिने माझ्या लंडाचा निव्वळ सुपाडा तोंडात ठेवून तसेच जीभेने माझ्या सुपाड्याचे भोक डिवचत गिळल्या. नंतर सावकाश माझा लंड तोंडातून बाहेर काढत तिने आपल्या ओठांचा चंबू केला व माझा लंड आपल्या ओठांवर तीन चार वेळा मारून घेतला व ती दिलखुलास हसली."ओह, सागर! आज खूपच पाणी सोडलेस तू माझ्या तोंडात. फारच उत्तेजीत दिसतोस तू आज़""काय सांगू तुला, ताई! तुला या सेक्सी लिंजरीमध्ये पाहून मी वेडापिसा झालो आहे. एवढी उत्तेजना मला कधीही वाटली नव्हती. माझे सत्खलन इतके पावरफूल होते की मला थकवा जाणवत आहे."माझ्या बोलण्याची संगीताताईला मजा वाटली आणि माझ्या बाजूला झोपत तिने मला घट्ट मिठी मारली. थोडा वेळ तसे पडून राहिल्यावर मी नार्मल झालो. मग मी उठलो आणि तिच्या अंगावर रेलून मी तिच्या छातीवर तोंड ठेवणार तेवढ्यात तिने माझे डोके धरले आणि ती ते छातीच्या खाली ढकलू लागली. माझ्या पटकन लक्षात आले की तिला काय पाहिजे ते. ती माझे डोके खाली ढकलत होती आणि माझे ओठ तिच्या अंगावर घासत खाली सरकत होते. जेव्हा माझे ओठ तिच्या पँटीजच्या कडेला टेकले तेव्हा तिने माझे डोके सोडून दिले. संगीताताईसुद्धा चांगलीच उत्तेजीत झालेली दिसत होती कारण मला तिच्या पुच्चीरसाचा घमघमाट चांगलाच जाणवत होता.संगीताताईने आपली बोटे पँटीजच्या इलास्टीकमध्ये खुपसली व पँटीज वर उचलली ज्याने तिच्या पुच्चीरसाचा गंध जास्तच जाणवू लागला. मी खाली सरकलो आणि माझे ओठ बरोबर तिच्या पुच्चीच्या वर आणले. चावटपणे बोलण्याने माझ्या बहिणीवर किती परिणाम होतो याची मला कल्पना होती तेव्हा मी तिला विचारले,"ताई! तुझ्या पुच्चीला मी किस करू का? तुझ्या पुच्चीवर तुला आपल्या भावाच्या जीभेचा स्पर्श हवा आहे का?""ओहहह... प्लीज, सागर! किस कर माझ्या पुच्चीवर... तुझ्या बहिणीची पुच्ची आसुसलेली आहे रे.... तू माझी पुच्ची व्यवस्थित चाटली तर मी काहिही करेल रे तुझ्यासाठी...."माझ्या बहिणीची पँटीज तिच्या पुच्चीरसाने भिजून गेली होती. मी हलकेच माझे ओठ त्या ओल्या पँटीजवरून तिच्या पुच्चीवर ठेवले. माझ्या ओठाच्या स्पर्शाने ती अजून उत्तेजीत झाली आणि तिने खालून वर धक्के द्यायला सुरुवात केली. मी तिचा पुच्चीरस तिच्या पँटीजवरून चाटला आणि तोंड वर करत जिभल्या चाटू लागलो. तसे करत मी तिच्याकडे बघून मिश्कीलपणे हसत होतो."सागर! माझ्या राजा! चाट ना लवकर माझी पुच्ची! मला तरसवू नकोस रे...."काकुळतीने असे म्हणत संगीताताईने पटकन आपली पँटीज आपल्या कंबरेखाली सरकवली. मी तिच्या अंगावरून थोडा वर उठलो आणि तिने पँटीज आपल्या पायातून पुर्णपणे काढून टाकली. आता माझी बहिण नागडी झाली! तिच्या पायात अजून स्टाकींग्ज होती. मी स्टाकींग्जच्या वरच्या लेसी कडेवर ओठ ठेवत तिची मांडी चाटू लागलो. स्टाकींग्जची पुर्ण कड चाटल्यानंतर मी दुसऱ्या पायावर गेलो आणि तसेच केले. संगीताताई वेडी होत होती आणि उत्तेजनेत स्वत:ची छाती कुस्करत होती. मी तिची मांडी चाटत चाटत तिच्या जांघेत आलो व शेवटी मी तिच्या पुच्चीच्या वरच्या भागावरील केसांवर जीभ आणून चाटू लागलो."ओह येस, सागर.... चाट... चाट मला तेथे... चोख मला तेथे.... तुझ्या बहिणीला फार आवडते रे जेव्हा तू चाटतोस तेव्हा..."माझ्या बहिणीच्या चावट बोलण्याने मीही वेडा होत होतो. पटकन मी माझे तोंड तिच्या पुच्चीच्या पटलावर आणले आणि तिची पुच्ची चाटू लागलो. ती आधीपासूनच आपली कंबर हलवत होती आणि आता जेव्हा मी तिची पुच्ची चाटू लागलो तर ती जास्तच धक्के देवू लागली. त्यावरून मी ताडले की तीचे एक पावरफूल सत्खलन होणार होते. तिने माझे डोके धरले व आपल्या पुच्चीवर दाबायला सुरुवात केली. जेव्हा तिचे धक्के वाढले आणि तिच्या तोंडातून चित्कार बाहेर पडू लागले तेव्हा मी ओळखले की ती सत्खलीत होत होती. तिच्या पुच्चीतून कामसलील बाहेर पडत होता आणि माझे तोंड चांगलेच ओले झाले होते.मी पुर्ण तोंड उघडले आणि जमेल तितकी संगीताताईची पुच्ची माझ्या तोंडात घेवून चोखू लागलो. तिने पुन्हा कंबर हलवायला सुरुवात केली फक्त यावेळी ती वर खाली हलवू लागली ज्याने तिचा पुच्चीदाणा माझ्या दातावर घासला जावू लागला. माझी जीभही तिच्या हलवण्याने तिच्या पुच्चीच्या भोकात शिरत होती व मला तिचा रस जास्तच चाटायला मिळत होता. लवकरच तीची दुसऱ्यांदा कामतृप्ती होवू लागली. तिचे सत्खलन पुर्ण झाल्यावर ती शांत झाली आणि आपले पाय पसरून पडून राहिली.मी उठून बसलो आणि संगीताताईकडे पाहू लागलो. माझी नागडी बहिण पाय फाकवून माझ्यासमोर पडली होती आणि तिची ओली पुच्ची मला झवण्याचे आमंत्रण देत होती. तिला तसे पाहून माझा लंड लोखंडाच्या कंबीसारखा कडक झाला होता. एक शब्दही न बोलता मी तिच्या फाकलेल्या पायांमध्ये गुढग्यावर बसलो. माझा कडक लंड हातात घेवून मी त्याच्या पुढची कातडी मागे घेत माझ्या लंडाचा सुपाडा उघडा केला. माझ्या विर्याच्या थेंबाने तो ओला झाला होता व चमकत होता. मी हळूच माझ्या लंडाचा सुपाडा माझ्या बहिणीच्या पुच्चीवर ठेवला. तिला ते जाणवल्यावर तिने आपले पाय गुढग्यात दुमडत वर घेतले आणि माझा लंड हाताने पाकडत आपल्या पुच्चीच्या भोकावर बरोबर ठेवला, जेथे तो दुपारी थोडा घुसला होता तेथे.

User avatar
rajkumari
Platinum Member
Posts: 1095
Joined: 22 May 2016 03:53

Re: Marathi sex Incest sex Sister sex

Unread post by rajkumari » 24 Feb 2017 04:42

संगीताताईने माझा लंड आपल्या पुच्चीवर दोन तीनदा वर खाली घासला ज्याने तो तिच्या पुच्चीदाण्यावर रगडला गेला. माझ्या बहिणीच्या पुच्चीचा तो स्पर्श इतका संवेदनाशील होता की मी पटकन माझा लंड मागे घेतला."काय झाले, सागर? मागे का झालास?" संगीताताईने मला आश्चर्याने विचारले."ताई तुझ्या पुच्चीचा स्पर्श इतका उत्तेजीत करतोय मला की असे वाटते मी लगेच गळणार" मी थोडे लाजत तिला म्हणालो त्यावर ती हसली आणि म्हणाली,"अरे पहिल्यावेळी झवताना तसे होणे नॅचरल आहे तेव्हा जरा दमाने घे."तेव्हा काही क्षण थांबून मी माझी उत्तेजना कंट्रोल केली आणि मग पुन्हा माझ्या बहिणीच्या पुच्चीत माझा लंड घालण्याची कामगिरी चालू केली. मी लंड हातात घेवून थोडा पुढे झालो आणि माझ्या लंडाचा सुपाडा तिच्या पुच्चीवर ठेवला. मग मी थोडा दाब दिला आणि माझा सुपाडा तिच्या पुच्चीची पटल भेदून थोडा आत घुसला. आता माझ्या लंडाचा फक्त सुपाडा तिच्या पुच्चीत होता. पुन्हा मी थांबलो आणि वर तिच्याकडे पाहिले."आता का थांबलास, सागर?" संगीताताईने पुन्हा मला विचारले."ताई! माझा विश्वासच बसत नाही की आता मी तुला झवणार आहे. कल्पना तर खुपदा केली पण प्रत्यक्षात माझ्या बहिणीला मला झवायला मिळेल असे कधी वाटले नव्हते. मी स्वप्नात तर नाही ना, ताई?""नाही, बाबा... नाही! तू स्वप्नात नाहीस तर प्रत्यक्षात आपल्या बहिणीला झवत आहेस. आणि तुझ्या या बहिणीला आपल्या भावाचा लंड लवकरात लवकर पुच्चीत घालून घ्यायचा आहे. तेव्हा बडबड बंद कर आणि घुसव तुझा पुर्ण लंड बहिणीच्या पुच्चीत!"संगीताताईच्या बिनधास्त बोलण्याने मला चेव आला. हळु हळू मी माझा लंड अजून आत घालत गेलो. कामसलीलने तिची पुच्ची ओली झालेली होती त्यामुळे माझा लंड सहज आत घुसत होता तरीही एक प्रकारचे तिच्या पुच्चीत एक वेगळ्यात प्रकारचा घट्टपणा होता. असे वाटत होते की तिच्या पुच्चीने माझा लंड जखडला आहे. शेवटी एकदाचा माझा पुर्ण लंड माझ्या बहिणीच्या पुच्चीत मुळापर्यंत गेला. तिच्या पुच्चीवरील केस मला माझ्या लंडाच्या वरच्या भागावर जाणवत होते. माझ्या गोट्या तिच्या पुच्चीखालील नितंबाच्या भागावर पडलेल्या मला जाणवत होत्या. थोडा वेळ आम्ही बहिण-भाऊ तसेच स्थिर पडून राहिलो, एकमेकांना घट्ट पकडून. आम्ही एकमेकांकडे पाहिले. आम्हा दोघांच्याही चेहऱ्यावर वेगळ्याच सुखाची भावना होती."सागर! तुझा पुर्ण लंड माझ्या पुच्चीत आहे.""हो, ताई! मला किती सुख वाटत आहे तुझ्यात पुर्णपणे सामावून, माझ्या लाडक्या बहिणीच्या पुच्चीत सामवून!""मला पण!.... वेगळेच सुख वाटत आहे माझ्या लाडक्या लहान भावाचा लंड घालून घेवून. असे वाटते खरे तर मी खूप आधीच तुझा लंड घालून घ्यायला पाहिजे होता.""ओह, ताई! तुझी पुच्ची किती घट्ट आणि गरम आहे! असे वाटते कोठल्यातरी भट्टीत माझा लंड टाकला आहे. तरीही एकदम लोण्यासारखा मऊ मऊ स्पर्श आहे तुझ्या पुच्चीचा!"थोडा वेळ माझ्या बहिणीच्या पुच्चीचे सुख माझ्या लंडाभोवती घेतल्यानंतर मी माझा लंड तिच्या पुच्चीत आत बाहेर करत हळुवार धक्के मारू लागलो. साधारण अर्धा लंड बाहेर काढून मी पुन्हा आत ढकलत होतो पण ढकलल्यावर जेवढे जमेल तितके तिच्या पुच्चीत खोल जाण्याचा मी प्रयत्न करत असे. जेव्हा मी धक्का देत तिच्यात खोलवर पोहचे तेव्हा ती माझे नितंब धरून मला वर खेचत होती, ज्याने माझ्या लंडाच्या वरचा भाग तिच्या पुच्चीदाण्यावर घासला जात होता.माझ्यासाठी संगीताताईला झवणे म्हणजे एक अतिशय उत्तेजीत करणारा प्रकार होता. पहिली वेळ मी कोणालातरी झवत होतो आणि तेही माझ्या बहिणीला त्यामुळे क्षणोक्षणी मला सत्खलीत होईल असे वाटायचे. जेव्हा जेव्हा मला फिनीश होईल असे वाटायचे तेव्हा तेव्हा मी धक्के मारायचे थांबवायचो व भावना कंट्रोल झाल्यानंतर पुन्हा तिला धक्के देत झवायला सुरुवात करायचो.कधी मी माझे पुर्ण शरीर वर उचलत असे आणि माझ्या शरीराचा भार फक्त माझ्या दोन्ही हातावर ठेवत असे. या पोजीशनमुळे आम्हा दोघांचा शरिरीक स्पर्श म्हणजे फक्त माझा लंड संगीताताईच्या पुच्चीत आत बाहेर होत होता, एवढाच असे. कधी मी ताईच्या अंगावर पडत असे व तिच्या ओठांचे चुंबन घेत असे तर कधी ती माझे तोंड तिच्या छातीवर ढकलत मला तिचा निप्पल चोखायला लावत असे. अशावेळी मी तिला झवायचे थांबवत असे ज्याने मला माझ्या भावना कंट्रोल करायला मिळत असे. मी थांबलो की संगीताताईही थांबायची आणि मला भावना कंट्रोल करायला साथ द्यायची. आम्हा दोघांनाही आमचे हे पहिले झवणे जमेल तितके लांबवायचे होते तेव्हा आम्ही झवत होतो, थांबत होतो व पुन्हा झवत होतो.जरी मी माझ्या भावना कंट्रोल करत होतो तरी साधारण दहा मिनीटात माझ्या सत्खलनाच्या भावना तीव्र झाल्या आणि माझ्या लक्षात आले की आता मी सत्खलीत होणार. तेव्हा मी कसेबसे म्हणालो,"ताई! ताई! मी फिनीश होतोय..... माझे विर्य तुझ्या पुच्चीत गळणार.....""सोड! सागर.... सोड! तुझे विर्य माझ्या पुच्चीत बिनधास्त सोड....."माझी झवण्याची गती वाढली. आम्ही दोघे बहिण-भाऊ त्वेशाने झवत होतो व एकाच वेळी सत्खलीत होवू लागलो. संगीताताईच्या तोंडातून अस्फूट किंचाळी बाहेर पाडली व माझ्या तोंडातून स्पष्ट चित्कार बाहेर पडला आणि आम्ही दोघांनी एकमेकांना घट्ट मिठीत पकडून धरले. माझे गरम विर्य संगीताताईच्या पुच्चीत सुटत असलेले मला स्पष्ट जाणवू लागले तसेच माझा पुर्ण लंड ओला करत ते तिच्या पुच्चीतून बाहेर पडू लागले.त्याक्षणाला मी अतीसुख आणि संपुर्ण समाधान अनुभवत होतो की माझी सख्खी मोठी बहिण माझ्या खाली पुर्ण नागडी पडलेली होती आणि माझा लंड तिच्या पुच्चीत पुर्ण आणि खोलवर होता व माझे गरम विर्य तिच्यात खोलवर सोडत होता. शारिरीक आणि मानसिक दृष्ट्या ते कामसुख आम्हा दोघांसाठी इतके तीव्र होते की आम्हा दोघांनाही त्याने ग्लानी आली व आमचे डोळे आपोआप मिटले. मी पुर्ण झडून गेलो होतो व संगीताताईच्या अंगावर पडलेलो होतो. आता ती अंगाने थोडी आडदांड होती म्हणून माझे वजन पेलू शकली नाहीतर तिने मला नक्कीच अंगावरून ढकलून दिले असते.साधारण पंधरा मिनीटानंतर मी भानावर आलो. क्षणभर मला आठवेना की मी कोठे आहे आणि काय घडत आहे ते. पण नंतर माझ्या लक्षात आले की मी माझ्या नागड्या बहिणीच्या अंगावर पडलो आहे आणि थोड्या वेळापुर्वी मी तिला पहिली वेळ झवलो होतो. ते आठवून आपोआप माझा लंड कडक व्हायला लागला. आधीच्या झवण्याने माझा लंड लुळा पडलेला होता पण तरीही थोडासा संगीताताईच्या पुच्चीतच होता कारण नंतर तिने किंवा मी हालचाल केलेली नव्हती. आता जसा माझा लंड पुन्हा कडक होवू लागला तसा तो तिच्या पुच्चीत वाव शोधू लागला. मी डोके वर उचलले आणि संगीताताईकडे पाहिले. ती अजूनही डोळे मिटून पडलेली होती. तिच्या लालचुटूक ओठांकडे पाहिल्यावर मला रहावले नाही आणि मी तिच्या ओठांचे चुंबन घेवू लागलो.त्याने संगीताताई भानावर आली आणि तीही मला चुंबनात साथ देवू लागली. आमच्या जीभा एकमेकांच्या तोंडात नाच करू लागल्या आणि आपोआप माझी कंबर खाली हलू लागली. माझा लंड कडक झालाच होता आणि संगीताताईच्या पुच्चीत थोडा घुसलेला होताच तेव्हा तिने थोडीशी हालचाल करून माझ्या पुर्ण लंडाला आपल्या पुच्चीत पुन्हा सामावून घेतले. आता मी जोरजोराने धक्के देत पुन्हा माझ्या बहिणीला झवू लागलो. माझे धक्के आपल्या पुच्चीत खोलवर घेण्यासाठी ती पण आपले नितंब उचलून वर धक्के देत मला साथ देवू लागली. काही मिनीटानंतर तिने आपले पाय माझ्या कंबरेभोवती लपेटले आणि मला अजून जवळ ओढले.पण तिच्या लक्षात आले की तिच्या पायाच्या घट्ट विळख्याने मला लंड आत बाहेर करायला जमत नव्हते तेव्हा तिने पायाचा विळखा थोडा ढिल्ला केला ज्याने पुन्हा मी लंड आत बाहेर करत तिला त्वेशाने झवू लागलो. आता ती माझा लंड तिच्या पुच्चीत किती आत बाहेर व्हावा हे आपल्या पायाच्या विळख्याने कंट्रोल करू लागली. गेल्या तासाभरात मी दोनदा सत्खलीत झालेलो होतो तेव्हा मला आता लवकर झडण्याची भिती नव्हती तेव्हा मी जोरजोराने संगीताताईला झवत होतो. त्याने तिलाही मजा वाटत होती आणि कामोत्तेजनेने ती बडबडू लागली,"जोरात, सागर!... जोरात! अजून जोरात झव.... बरेच दिवस झालेत.... तुझे जिजू.... असे मला जोरात.... झवलेच नाही आहेत.... मला आवडते.... असे जोरजोरात झवणे..... तुझे जिजू नसले की.... मी तडफडत असते अश्या झवण्यासाठी.... आता मला तू मिळाला आहेस.... झवायला.... माझा लाडका भाऊ..... झव... झव आपल्या बहिणीला चांगली..... फाडून टाक माझी पुच्ची..... मला माहित आहे.... तुला आवडले आहे मला झवणे... तुझे ते स्वप्न होते..... मला झवण्याचे.... बहिणीला झवण्याचे..... हो की नाही?..... बोल ना..... सांग ना मला....""हो, ताई..... माझे स्वप्न होते.... तुला झवण्याचे.... जेव्हा मी तुला.... पहिली वेळ.... कपडे बदलताना..... ब्रा, पँटीजवर पाहिले.... तेव्हा पासून मी तुला झवायची.... स्वप्न बघत होतो..... तुला झवतोय.... अशी कल्पना करत..... दिवसातून तीन चार वेळा.... मूठ मारून.... पाणी गाळायचो.... तुझी ब्रा, पँटीज घेवून.... त्यांना चोखायचो..... त्यात मूठ मारून.... पाणी गाळायचो.... तुला झवतोय अशी कल्पना करत.... आता ते स्वप्न पुर्ण झाले आहे.... आता मी तुला.... प्रत्यक्षात... झवत आहे..... माझ्या बहिणीला.... मी झवत आहे.... तुझ्या पुच्चीत..... माझा लंड..... आहे, ताई.... आणि तुला पण आवडले माझे झवणे.... हो ना, ताई?..... भावाकडून झवून घ्यायला तुलाही मजा वाटते ना, ताई?.....""हो रे, माझ्या भावा..... फार मजा वाटते.... तुझ्याकडून झवून घेण्यात.... चांगले झवून घे मला..... पाहिजे तशी वापर.... या बहिणीला.... पुढचे... दोन तीन दिवस.... आहेत आपल्याकडे.... तुझ्या असतील नसतील.... त्या सगळ्या कामेच्छा.... पुर्ण करून घे.... माझ्या कडून....""खरच, ताई?..... तश्या तर बऱ्यात कामेच्छा आहेत..... ज्या तुझ्याबरोबर कराण्याची स्वप्ने.... मी पाहिली आहेत.... त्यातील एक़... सांगू का आत्ता?..... करशील का.... माझी ती इच्छा..... पुरी आत्ता?.... बोल ना, ताई....""अरे आनंदाने करेल... तुझी इच्छा पुर्ण..... माझ्या लाडक्या भावाची..... प्रत्येक इच्छा.... मी पुर्ण करेन.... सांग लवकर.... सांग, सागर....""ताई.... ताई.... मला ना.... तुझ्या चेहऱ्यावर...... माझे..... माझे विर्य...... उडवायचे आहे...... मला तुझा चेहरा.... माझ्या विर्याने.... भरलेला पहायचा आहे..... माझ्या बहिणीच्या चेहऱ्यावर.... मला माझे विर्य.... ओघळताना पहायचे आहे.... करशील का.... माझी ही इच्छा पुर्ण? बोल ना, ताई... करशील का?....""ओह.... सागर.... हसत हसत.... करते रे.... तुझी इच्छा पुर्ण.... मला पण मजा वाटेल.... माझ्या लाडक्या.... भावाचे विर्य.... चेहऱ्यावर उडवून घ्यायला.... तूला झडल्यासारखे.... वाटायला लागले की.... काढ तुझा लंड.... माझ्या पुच्चीतून बाहेर.... आणि धर माझ्या.... चेहऱ्यावर.... उडव तुझे विर्य.... माझ्या चेहऱ्यावर... आणि भरून टाक.... बहिणीचा चेहरा..... तुझ्या पाण्याने....""खरच, ताई?.... खरच करू... मी तसे?.... ओह, ताई.... आता नाही... धीर धरवत.... तुझी परवानगी ऐकून मी वेडा झालो ग ताई..... आले बाहेर.... आता माझे विर्य..... घे.... हे घे.... आह.... आह... आह... आह... ताई... ताई....""उडव.... उडव.... उडव रे माझ्या लाडक्या.... उडव माझ्या चेहऱ्यावर.... तुझे विर्य...."संगीताताई आणि माझ्या त्या कामोत्तेजनापुर्ण संवादाने मला टोकावर नेले. माझ्या सत्खलनाच्या भावना चालू झाल्यावर मी माझा लंड तिच्या पुच्चीतून बाहेर काढला आणि मी उठलो. तिच्या बघलेत गुढगे टेकवून मी बसलो आणि माझा लंड तिच्या चेहऱ्यावर धरला. उत्तेजनेने बडबडत मी माझा लंड हातात धरून तिच्या चेहऱ्यावर हलवू लागलो. पुढच्याच क्षणी माझ्या लंडातून विर्याची पहिली पिचकारी बाहेर पडली व ती सरळ माझ्या बहिणीच्या नाक आणि ओठावर पडली. पुढची पिचकारी तिच्या डाव्या डोळ्यावर उडाली. त्याच्या पुढची तिच्या गालावर.... पुढची कपाळावर....आता माझ्या विर्याच्या थेंबांनी माझ्या बहिणीचा चेहरा बऱ्यापैकी भरला होता. ती किलकिल्या डोळ्यानी माझ्या लंडाकडे पहात होती व पुढची पिचकारी कोठे उडेल याचा अंदाज करत होती. हळु हळू माझ्या लंडातून विर्याच्या पिचकाऱ्या उडणे बंद झाले. शेवटचे दोन तीन थेंब मी लंड दाबून दाबून तिच्या तोंडावर पाडले आणि तिनेही तोंड उघडून ते डायरेक्ट तोंडात घ्यायचा प्रयत्न केला. जेव्हा मी माझा लंड तिच्या ओठावर टेकवला तेव्हा तिने तोंड उघडून माझा लंड तोंडात घेतला आणि व्यवस्थित चाटून पुसून घेतला. तिच्या अंगावरून उठत मी बाजूला झालो व तिच्या डोक्याजवळ बसलो व तिच्या चेहऱ्याकडे पाहू लागलो.माझी बहिण, संगीताताई, चमकत्या डोळ्याने माझ्याकडे पहात हसत होती आणि तिच्या चेहऱ्यावर माझ्या सफेद, गाढ्या, विर्याचे थेंब सांडले होते व एक दोन ठिकाणी हळुवारपणे वाहू लागले होते. तिचा तसा चेहरा पाहून मला एक विकृत समाधान वाटत होते आणि पुढच्या दोन तीन दिवसात माझ्या अशा कितीतरी विकृत इच्छा पुर्ण होणार या कल्पनेने मला आनंदाच्या उकळ्या फुटू लागल्या.