Marathi Short Sex Stories Collections

Discover endless marathi sex story and novels. Browse marathi sex stories,hindi adult, Marathi katha,erotic stories. Visit pddspb.ru
User avatar
sexy
Platinum Member
Posts: 4069
Joined: 30 Jul 2015 14:09

Re: Marathi Short Sex Stories Collections

Unread post by sexy » 21 Aug 2015 07:41

मी बेडरूम मध्ये दिवा लावला, पडदा मुद्दाम नीट केला आज समोरच्या विजायाने तिच्या खिडकीतून बघावे व काकडी घसवून तिने तीचा चुत मणी चोळावा असे वाटत होते. तसेच झाले लगेच तीने दिवा चालू बंद करून मला ती बघते आहे हे दाखवले. नलीनीने खोलीचे दार बंद न करता नुसतेच लोटले. एकमेकाला चोखत आम्ही नागडे झालो. विजयाला नीट दिसावे म्हणून नीट फिरलो. मग पलंगावर जाऊन मी नलीनीला माझ्यावर ओढले चुत माझ्या दोंडावर घेतली व तीने लगेच लवड्याचा मणी चोखयला सुरु केले. तिकडे विजयाने दिवा लावून मॅक्सि वर धरून चुत मध्ये काकडी घुसवताना मला दाखवले. ईकडे मी नलीनीची चुत उघडी करत माझी जीभ आत घुसवली व हळूच तिचा चुतमणी दाबला. तीने मुद्दाम मोठा आवाज केला "आआआआहाहाहा मनोज, छान, चुत आतून चोखून मला अजून ओले कर, आआआह अगदी असाच चुतमणी चोळ, बघ माझी चुत कीती ओली झाली आहे. ए चल मला मागून चोद ना ओल्या चुतमध्ये तुझा दांडका घुसवताना तो आवाज मला ऐकायचा आहे." नलीनीला मागून व वर बसवून चोदताना हा खास आवाज यायचा. तो आवाज म्हणजे चुत व लवडा चोदण्याची मजा लूटतात असेच वाटते.

मी नलीनीला पलंगाचा आधार घेत वाकवून उभे केले. तीने दोन्ही पायाच्या मधून माझा लवडा धरून चुत व मण्यावर नीट चोळला आणि छिद्रावर बसवला. खोलीचे दार हलले असे वाटले पण विजायाला माझे मागून चोदणे दिसते का ह्याकडे माझे लक्ष होते. "ए मनोज थांबलास काय आवाज करत घुसव आत" मी लगेच एक धक्का मारला तो आवडता आवाज आला, मी लवडा बाहेर काढून पुन: एक धक्का दीला तो आवाज आला. तेव्हा चुदक्कड सासु दार उघडून आत आली होती. ती पूर्ण नागडी होती. मी तिसरा धक्का मारण्याच्या तयारीत होतो सासूने पुढे येऊन माझा लवडा हातात घेतला "पोरी हा दांडका तू कसा ग सहन करतेस? आता तू आई होणार आहेस चोदताना खूप काळजी घ्यायला हवी. हा असा आवाज करत मागून चोदण्याने तुझ्या गर्भाशयाला व त्या तयार होत असलेल्या बाळाला दुखापत होईल, असे काही करू नका. मला हीच भिती होती म्हणूनच मी तुझ्या बरोबर आले. तुम्ही ह्या नाजूक स्थितीत कसे चोदणार ते बघायाचे होते. टेबलावर किंवा ओट्यावर बसून समोर धरून चोदायचे. मागून चोदु नका. लवडा पूर्ण आत ठोकायचा नाही. चुतच्या आतून लवड्याने सावकाश घासत छान मालीश करून घ्यायची. ये खुर्चीत बसुन कसे चोदायचे ते दाखवते. पोरी तुझे दोन्ही पाय खुर्चीच्या हातावर ठेव. मनोज तुझे हात तिच्या खांद्या वर ठेव किंवा निपलशी खेळ. पोरी तू दोन्ही हाताने त्याचे गांड्गोळे धरून सावकाश चुत घासुन घे. पण आज चीक काढू नको, तुझी चुत मनसोक्त झडली की हा दांडगट ठोकु लवडा मला दे, मी माझी चुत ठोकण्याची त्याची / माझी भूक भागवून घेईन."

जे काय घडत होते ते आम्हा दोघांना नवीन होते. लवड्याने चुतला दिलेल्या मालीशमुळे नलीनी तिच्या आईचे आभार मानीत होती " आहा काय छान वाटते आहे. चुतचा प्रत्येक भाग लवडा बघ कसा चाटतो आहे. मणी गर्भाशयाच्या आजुबाजूला काय छान गुदगुल्या करतो आहे. आह आह आई मी आले, बघ कशी झडते आहे." दोनदा थरारत, आवाज करत नलीनी झडली होती. त्यात मी पण झडणार होतो पण चुदक्कड सासुने माझे झडणे वेळेवर थांबवले होते. तिकडे पलंगावर सासु पाय फाकवून दाट केसांच्या मध्ये दडलेली चुत उघडी करून चुतमणी चोळून चुत ओली करत होती. ही बाई समोरच्या विजाया पेक्षा दुप्पट कडक होती. मोठाल्या स्तनांचे घट्ट गोळे त्यावर कडक काळे नीपल, भरलेले पण कडक गांडगोळे होते. दाट केसातील चुत मूल न झाल्याने फुगून ताठरलेली होती. तीच्या चुतचे ओठ लांब व मोठे होते. ती चोदायला तयार होतांना बघून माझा लवडा लाळ गाळू लागला. सासुच्या नजरेतून ते सुटले नाही. "आज कित्ती दिवसाने असा लाळ गाळणार जाड दांडका बघायला मिळाला आहे. ये मला मागून ठोक, बघू माझ्या चुत मधुन तुमचा आवडता आवाज येतो का?" तीने लवडा हाताने धरून चुत व मण्यावर चोळून घेतला, मग छिद्रा वर टेकवला. मी काही वीचार न करता तीचे गांड गोळे बाजूला करून एका धक्क्यात लवडा तिच्या चुत मध्ये पूर्ण घुसवला. एक वेगळाच पण मोठा आवाज करत लवडा आत घुसला होता.

"पोरा, मनसोक्त ठोकुन घे. मला हा आवाज दोन वर्षानंतर ऐकायला मिळाला आहे. नलीनीचा बाबा मला ठोकतांना नेहमी हा आवाज करत होता. पण गेली दोन वर्ष हे शक्य झाले नाही. त्याला खाली झोपवूनच काळजी घेत चोदावे लागते, त्याचा त्याला त्रास होत असतो पण लवड्याला शांता करणे महत्वाचे असते." माझा ताबा सुटला मी जोर लावून पूर्ण चिक सासुच्या चुत मध्ये रिकामा केला. " पोरा खरच, तुझे गोळे चिका ने ठासून भरलेले आहेत. किती चिक रिकामा केलास? ये मी लवड्याला नीट तयार करते, मला अजून माझी चुत ठोकून घ्यायची आहे."

User avatar
sexy
Platinum Member
Posts: 4069
Joined: 30 Jul 2015 14:09

Re: Marathi Short Sex Stories Collections

Unread post by sexy » 21 Aug 2015 07:41

नलीनीने आत जाऊन गरम कॉफी बनवून आणली. आम्ही तिघे नागडेच होतो. घरात त्या दोघी माझ्या समोर फिरताना नलीनीची व सासुची चूत, हलणारे गांडगोळे व स्तन बघून माझा लवडा ताठ झाला होता. मी चालताना माझा लवडा छान फदफडत होता. ते बघून त्या दोघींनी सोफ्या वर पाय फाकवून त्यांच्या चुत उघड्या केल्या व चुत मणी चोळायला सुरु केले. आम्ही पुन: पलंगावर आलो. नलीनी खाली व तीच्या वर तीची आई एकमेकीचा चुतमणी चोखत होत्या. नलीनी ने माझा लवडा ओढून चोखून ताठ झाल्याची खात्री केली. मग लवडा सावत्र आईच्या चुत वर चोळला व छिद्रा वर धरला. "मनोज, मी दाराच्या मागे लपून बाबा आईला चोदताना खूपदा बघीतले आहे. पण आता माझा नवरा त्याचा दांडगट लवडा आईच्या चूतमध्ये कसा घुसवतो हे अगदी जवळून बघणार आहे. तो चोदण्याचा आवाज ऐकणार आहे. मनोज घुसव तुझा दांडका." ह्या वेगळ्या अनुभवाने मी पण जोरकस धक्का देऊन माझा लवडा पूर्ण आत ठोकला. थोडे धक्के मारताच तिच्या आईने नलीनीच्या चुत मध्ये दोन बोटे ओली करुन घुसवली व तीचा चुत मणी चोखायला सुरु केले. नलीनीने आईचा चुतमणी चोखायला सुरु केले मी धक्क्यांचा जोर व वेग वाढवला. सासुची चुत एकदम जोरात थरारली व ती "आ आआ आहा हाहा नले मी झडले ग, मला घट्ट धरून ठेव, ए वेडझव्या तुझा लवडा आत ठासून ठेव, आआहाहाहा."

तीची आई थरथरत होती आम्ही दोघांनी तिला घट्ट धरून ठेवले होते. "मी माझ्या बाबाला व त्या लोहाराला आईची चुत ठोकताना दुरून बघितले होते, पण आज तुझा हा दांडका तीच्या चुत मध्ये घुसताना इतक्या जवळून पाहीला तेव्हा कळले की सगळे हीला इतक्या वेळा वेडझव्या सारखे का चोदतात. मनोज कसे वाटले माझ्या आईला चोदताना? माझ्या व तीच्या चुत मध्ये फरक वाटला का?" "अग मी अजून लवड्याने चुतची नीट चव घेत चोदलेले नाही. राणी तूझी चुत आतून मुलायम रेशमी गादी आहे. ह्या दोन झडण्यात आईची चुत एकदम कडक ठोकण्या करताच बनलेली आहे असे वाटले" असे सांगत मी दोन कडक धक्के दीले व लवडा आतच दाबून ठेवला. खालून नलीनीने माझे गोळे चोळायला सुरु केले होते.

मी सासुच्या चुत मध्ये लवडा सावकाश घासायला सुरु केले. सासु पुन: चोदायला तयार झाली होती. तिने छोटे धक्के मारणे सुरु केले. ती तीचा चुत मणी नलीनीच्या तोंडावर घासत होती. शेवटी तीने मला चीमटे काढत जोरात धक्के मारायला सांगितले. जणू काय पुन: ही चुत चोदायला मिळणार नाही असे समजून मी ठोकायला सुरु केले. धक्के घेतांना दोघींचे "हां हां हां, उई उई, अजून जोरात ठोक" असे सुरु होते. एकदाचे तीघे एका वेळेला झडलो. मी दोघींच्या मध्ये आडवा झालो. सासु लवड्याशी खेळत होती. नलीनीचे नीपल माझ्या तोंडात होते. माझे दोन्ही हात दोघींच्या चुत कुरवाळत होते. मी नलीनीला वीचारले "आज आई एकदम नागडी झाली? आपल्या बारोबर काय आली? चोदून काय घेतले? हे कसे काय जमून आले?" सासुनेच बोलायला सुरुवात केली.

"बघ आठव त्या दिवशी नलीनी तुझ्याशी चुत मध्ये काकडी घालून बोलण्यात मग्न होती. तेव्हां मी हिच्या बाबाच्या लवड्याला शांत करून माझी चुत शांत करण्या करता काकडी घ्यायला गेले तर एक कमी झालेली दिसली शंका आली म्हणून हीला बघायला आले होते. मग मी हीच्या मागून जावून हीचे नीपल कुरवाळले. एकमेकीचे चुतमणी चोळत काकडी घालून चोदले होते. बरोबर झडण्याचा आनंद घेतला होता. नंतर त्या काम्प्युटर मधून तुझा हा लाळ गाळणारा दांडका व जोरात मूठ मारणे बघीतले, तेव्हाच तुझ्या कडून माझी चुत ठोकून घ्यायचे आम्ही दोघींनी ठरवले होते."

हे ऐकून माझा लवडा त्या कडक चुत मध्ये ठोकायला पुन: ताठ झाला होता. सासुने लगेच मला खाली झोपवले. चुत मला चोखायला दिली. केसांच्या दाट जंगलातल्या त्या जाड, लांब ओठ असलेल्या चुत मध्ये माझा ताठरलेला लवडा ठोकायला तयार झाला होता. तीने माझा लवडा चोखून ताठ झाल्याची खात्री करून घेतली. मग माझ्या वर चढून मुतायला बसते तशी बसली. नलीनीने कॅमेरा आणला व व्हिडिओ करायला सुरु केले. सगळी कडून कॅमेरा फिरवला व चुतच्या अगडी जवळ धरला. तीला आई चोदताना तीची चुत लावड्यावर काय जादू करते त्याचा व्हिडिओ करायचा होता. तो व्हिडिओ बघून तिला पण आई सारखे चुदक्क्ड बनायचे होत, मला चोदायचे होते. सासूने माझा लवडा पकडून चुत व मण्यावर चांगला चोळून घेतला. लवडा हळू हळू आत बाहेर करत घासत पूर्ण आत घुसवला. चुतमणी लवड्याच्या केसांवर चुत झडेस्तोवर रगडला व एक्या धक्क्यात, गपकन चुत मध्ये घुसवून घेतला, थोड्यावेळ चुत घट्ट दाबायाची, सैल सोडायची, अशी छान मालीश माझ्या लवड्याला दिली. नलीनी ते सगळे जवळून बघत होती. तिने आईच्या चुतला हात लावून आई चुत किती जोर लावून दाबते ते तपासून पाहीले. खरच हे असे चोदण्याचे सुख वेगळेच होते. "मनोज तयार रहा आता माझी चुत तुला रगडून मालीश देणार आहे." मग तीचे धक्के देणे सुरु झाले.

एकिकडे येड्झव्या बापाचा लवडा कसा मोठा व जाड मण्याचा होता ते सासु सांगत होती. "हीच्या बापाने लग्नाआधीचे अगदी पहीले चोदणे सावकाश लाडाने/ प्रेमाने केले होते. चिक टाकला. मात्र त्यानंतर पाठीमागून लवडा घुसवीत १५ मीनीटे एखाद्या मशीन सारखे जोर लावून ठोकले होते. त्या दिवसा पासून चूत ठोकून घेतल्या शिवाय चोदण्याचे सुख नाही असेच वाटते. मनोजच्या लवड्याने मला ते सुख आता मीळणार आहे. तुझे मूल एकदा चुत मधुन बाहेर आले की आपण दोघी ह्या लवड्याला चांगला खुराक देउन अजून तगडा करून घेउ. मग असा खाली नीजवून खांबा सारख्या ताठ लवड्या वर जोरकस धक्के मारत चोदण्याचा आनंद घेउ. बघ कसा ताठ खंबा झाला आहे. हे बघ असे धक्के देऊन लवडा आत घुसवायचा असतो" असे म्हणत तीने चोदणे भर वेगाने सुरु केले. तीने मला दोनदा झडण्या पासून थांबवले. शेवटी मी ओरडलो "ए वेडझवी, मला झडू दे, आता माझा लवडा फुटणार आहे, मला त्रास होतो आहे." तेव्हा ती थांबली, लवडा चुतमधून बाहेर काढला व चुतच्या ओठामद्ये दाबून ठेवला. मला खालून धक्के द्यायला सांगितले. मी जोरात झडलो, चीक तीच्या तोंडावर उडाला, मग तोंडापासुन गळत स्तनावर आला. एका हाताने थोडा चीक दोन्ही स्तनावर चोळत दूसर्*या हातने थोडा चीक चुत मण्यावर चोळून घेतला. चुदक्कड सासू माझ्या शेजारी लवंडली. खूशीत येऊन माझा मुका घेतला "पोरी नशीबवान आहेसग, सुलु मावशीने चांगला दांडगट लवडा शोधून दिलाय."

नलीनीने लगेच माझ्या वर चढली, तीची ओली झालेली चुत मला चोखायला दिली व आईच्या चुत पाण्याने ओला झालेला माझा लवडा चोखायला सुरु केले. " आई तुझ्या ह्या ठोकू चोदण्याने मनोजचा लवडा बघ कीती घासून लाल केला आहेस, अता कळले, बाबा व तुझे चाहते तुला चोदायला का एवढे भुकेले असतात."

User avatar
sexy
Platinum Member
Posts: 4069
Joined: 30 Jul 2015 14:09

Re: Marathi Short Sex Stories Collections

Unread post by sexy » 21 Aug 2015 07:41

सासुची कडक चुदक्कड भुकेली चुत चोदल्यामुळे नलीनीची दोन महीन्याची गरोदर चुत रेशमी मुलायम गादीच वाटत होती. मी तिच्या मण्याशी खेळत चुत मधला रस चोखत असताना ती म्हणते " मनोज हा लवडा आता मापात ताठ झाला आहे, ये मला टेबलावर बसव, चुतला घासून मालीश करून दे. आई खरच कीती छान शिकवलस. आता त्या मालीशच्या नशेचे मला वेड लागले आहे. आहा काय छान झडण्याचा आनंद मीळाला होता." नलीनीने तीचे दोन्ही पाय फाकवून चुत छान उघडी केली. मी तीच्या स्तनांना कुरवाळत तीला जवळ घेतले. तीने माझे गांड्गोळे पकडून लवडा चुत मध्ये घासायला सुरु केले. मी तीचे निपल चोखताना व सावकाश कुरवाळताना ती तोंडाने आवाज करत थरारत होती. माझा लवडा चुतच्या आतला एकेक भाग चाखत चाखत सगळीकडे फिरत होता. हा मालीशचोद प्रकारा मला आवडला होता. ही चुतमालीश घेतांना नलीनीचा चेहरा खूप आनंदी दिसत होता. मागील सहा सात महीने आम्ही नुसते एकमेकाला ठोकून चोदताना आनंदी झालो होतो पण हे सावकाश मालीश देत चोदणे फारच छान होते. आनंदाने एकमेकाला बघत आम्ही मुके घेत होतो. नलीनीने मला तीचे निपल जरा जोरात चोळायला सांगितले "आई आई मी आले, बघ चुत कशी छान थरारते आहे. आ आ ई मी झडलेग" म्हणत ती झडली व बराच वेळ थरथरत होती.

आम्ही तिघे नागडेच राहायचे ठरवले होते. सासूने जाऊन जेवण तयार केले. मी नलीनीला मांडी वर बसवून घेतले पण लवडा आत घुसवला नव्हता. आम्ही तीघे जेवलो. आईने पोरीला सगळी कडे तेलाच्या हाताने मालीश दिली, त्यात नलीनीला झोप लागली. नलीनी पलंगावर नागडी एकटीच झोपली होती. मी व सासू खाली एका गादी वर एकमेकाला चोळत झोपलो. त्या रात्री सासुने मला दोनदा जोरात ठोकत चोदुन घेतले होते. सकाळी नलीनी झोपली होती पण सासुने मला उठवून बाथरूम मध्ये नेले व तीथे एक पाय वर करून मागून पुढून तीची चुत खूप ठोकून घेतली. सासुने पहाटे दिलेल्या त्या नाश्त्याने मला धुंद केले. मी जे झोपलो ते सरळ संध्या काळी जागा झालो. मी अजूनही नागडाच होतो.
हातात कॉफीचे दोन कप व समोसे घेतलेली नागडी नलीनी खोलीत येतांना मी बघीतली. ती माझ्या शेजारी जमीनी वर टाकलेल्या गादीवर येऊन बसली. चहाच्या ट्रे मध्ये मधाची बाटली होती त्यातले थोडे मध माझ्या लवड्याला लावत असताना तीने विचारले. "स्वपनात कोणाला चोदत होतास? तुझा लवडा हवेत धक्के मारत होता. थांबत होता, मारत होता. त्याला शांत करण्याकरता मी तयारी करून आले आहे." असे म्हणत तीने लवड्याला मधाची मालीश दिली.

"राणी बघ हा खांब कसा ताठ मान वर करून उभा आहे. मालकिणीचा हात त्याला लगेच समजला. बघ तुझ्या मुलायम चुतला मालीश करायला तयार झाला आहे." नलीनी ने खाली वाकून लवड्याचा मणी चोखून घेतला ताठ असल्याची खात्री केली. माझी वेडझवी सासु नवर्*याचा ताठ झालेला लवडा शांत करायला घरी गेली होती. बेडरुमचा दिवा लावलेला होता. नलीनी माझ्या वर चढली. मुतायला बसतात तशी खाली वाकली व माझा लवडा धरून चुतला बाहेरुन व मण्याला कुरवाळात सावकाश चुतमध्ये घुसवायला सुरु केले. लवड्याला लावलेल्या चिकटमधाने चुतचा आतला भाग जास्त घट्ट पकडत होता. तीने लवडा चुतमधुन बाहेर काढला. एक पाय माझ्या दोन्ही पायात व एक बाहेर ठेवून डावी कडून माझ्या वर येऊन बसली. लवडा आत घेतला घासुन थोडी मालीश करून घेतली. मग माझ्या कडे पाठ करून लवड्या वर बसली. उजवीकडून लवड्यावर बसली. असे गोल फिरत तीने १५ मिनीटे चुतला मालीश करून घेतले.

"मनोज तू झोपला होतास तेव्हा आईने मला हे असे चोदायला दाखवण्याचा बहाणा केला. तूझा ताठ झालेल्या खांबाला बघून तूला झोपेत चोदतांना तीने मला अजून हा एक प्रकार दाखवला. तू लवडा तुझ्या मुठीत धर व अंगठा असा बाहेर धर मी वरून तुला चोदणार आहे. असे केल्य़ाने लवड्याचा मणी गर्भाशयाला टेकणार नाही. तुझ्या अंगठ्यावर माझा चुतमणी छान चोळला जाईल व मी जास्त थरारत झडणार आहे." तीने तसेच केले व ती जोरात झडली व माझ्या शेजारी आडवी झाली. ती झडण्याच्या नशेत होती. मी ऊठून तिच्या मधाळलेल्या चुतला खूप चोखले. तीची झडण्याची नशा सावकाश उतरली. तीने ढीला झालेला माझा लवडा बघीतला, चोखून पुन: ताठ केला. मी अजून झडलो नव्हतो म्हणून ती पोटावर झोपली, पोट दाबले जाउ नये म्हणून एक बारीक उशी चुत व पोटाच्या मध्ये ठेवली. मागून लवडा चुतमध्ये घुसवायला सांगितला "पुढल्या दोन महीन्याचा सुरक्षीत चोदण्याचा हा एक प्रकार आईने दाखवला." असे मागून चोदताना तीच्या गांड्गोळ्या मूळे लवडा फक्त दोन इंच चुतमध्ये घुसत होता पण मागून असे वर चढून चोदण्याचा एक वेगळाच आनंद मीळाला. नलीनीच्या मुलायम, रेशमी गादी सारख्या चुतला मालीश देतांना व गांडगोळ्यांच्या मधुन चुत चोदण्याचा हा अनुभव फार चांगला सु्ख देणारा होता. ती गांडगोळ्यांनी लवड्याला घट्ट दाबत होती सैल सोडत होती. मी तिच्या दोन्ही स्तनांना, नीपलला छान कुरवाळत होतो, तीच्या कानाचे, मानेचे पाठीचे मुके घेतांना ती फूप थरथरत होती. आम्ही दोघे पाच मीनीटातच झडलो. सासुने इतक्या कमी वेळात इतक्या वेळा चोदुन घेत आम्हा दोघांना चोदण्याचा आनंद देणारे प्रकार शिकवले होते.